وقتی دل دادی میفهمی عاشقی درد قشنگه


یه نفر هست که میدونم میشنوه درد دلامو
میگیره دستمو آروم همیشه داره هوامو
یه نفر هست که امیدم رو نمیذاره که بمیره
شب و روزش شده عمری توی این سینه اسیره
وقتي دل دادي می فهمی عاشقي درد قشنگه
دور خونه عزیزت وقتي می گردی قشنگه
نمیذاره پا بزاره روی چشمای تو بارون
پشت تو کوهه می بینی وقتي پر می کشی با اون
پر می کشی با اون ...
 
یه نفر هست که بهونه منو جایی جا بزاره
تا می بینه بی قرارم می بینم اون بی قراره
من هنوز چیزی نگفتم همه حرفامو میدونه
تا میاد از تو
یه نفر هست که میدونم میشنوه درد دلامو
میگیره دستمو آروم همیشه داره هوامو
یه نفر هست که امیدم رو نمیذاره که بمیره
شب و روزش شده عمری توی این سینه اسیره
وقتي دل دادي می فهمی عاشقي درد قشنگه
دور خونه عزیزت وقتي می گردی قشنگه
نمیذاره پا بزاره روی چشمای تو بارون
پشت تو کوهه می بینی وقتي پر می کشی با اون
پر می کشی با اون ...
 
یه نفر هست که محاله منو جایی جا بزاره
تا می بینه بی قرارم می بینم اون بی قراره
من هنوز چیزی نگفتم همه حرفامو میدونه
تا میاد از تو
دوس داشتن همیشه هم قشنگ نیست موقعی که یه پسر به خاطر دوست داشتن کسی غرورش را له میکند... قشنگه؟ مو قعی که یه دختر به خاطر مشکلاتش نمی تو نه عاشق باشه چون تفاهم نیست... قشنگه؟ موقعی که عشقت رو با یکی دیگه میبینی ... قشنگه؟ موقعی که یه سرباز از خدمت برمیگرده و رفیق شو کنار عشقش میبینه... قشنگه؟ دختری که ارزوی نشستن کنار عشقش رو به گور میبره ... قشنگه؟ یا وقتي کارت عروسی اون فرد بدستت میرسه و میبینی کنار اسمش اسم تو نیست ... قشنگه؟ یا وقتي که نزارن دو
اینکه تو اوج خستگی و نا امیدی هم بقیه رو دلداری میدم هم خیلی قشنگه!!!
اینکه زندگی سخت شده هم خیلی قشنگه!
اینکه من در به در دنبال یه چیزی ام که یه ساعت بخوابم ولی عمیق به اندازه 8 ساعت هم خیلی خیلی قشنگه!!
بازم از قشنگی های دنیا بگم یا برم سر درسم؟ برم سر درسم :دی   
میگفت : "اون یکی رو میخوام بابا ... ببین چرخش چقدر قشنگه ...این صندلیش چرمیه خببابا ، تو رو خدا اونو بخر بغلِ دستش رنگ  آبی داره ، ببین چه قشنگه ... تو رو خدا !این مردونه تره ، من اینو میخوام !"پسرک ذوق کرده بود! بابا با بغضی قدیمی،  همان که کنارِ دسته اش ، رنگِ آبی داشت را خرید ...
باند کامپیوترم تقریبا خرابه.
با گوشیم آهنگ لب کارون از مرحوم آغاسی گذاشتم.دختر خالم هم اعصابش خورد شده!
آخه از آهنگای قدیمی خوشش نمیاد.
به نظر من که خیلی هم قشنگه.
آهنگ بعدی شانسی عوض میشه و منتظره که آهنگ بعدی بیاد!
این یکی مهدی احمدوند آهنگ این اتفاقی نیست که من.
قشنگه و راضی شد.

میگفت : "اون یکی رو میخوام بابا ... 
ببین چرخش چقدر قشنگه ...
این صندلیش چرمیه خب
بابا ، تو رو خدا اونو بخر 
بغلِ دستش رنگ  آبی داره ، ببین چه قشنگه ... تو رو خدا !
این مردونه تره ، من اینو میخوام !"
 
پسرک ذوق کرده بود! 
 
بابا با بغضی قدیمی،  همان که کنارِ دسته اش ، رنگِ آبی داشت را خرید ...
 
حالا پسرک با ویلچر جدیدش  خوشحال ترین آدم زمین است !
 
تلخ_نوشته 
شاهین_شیخ_الاسلامی 
یه هفته اس بدترشدم  مثلا میخواستم مثبت فک کنمااااااااا ولی بازم خداروشکرمیکنم  یه مانتو خریدم خیلی قشنگه امروز یه خانم ازم پرسید خیلی مانتوتون قشنگه از کجا خریدین منم گفتم قابل شمارو  نداره  یه مدت رفتم تلگرام اما زیاد نموندم اینجا بهتره هیچکس هیچکسیرو نمیشناسه و باعث میشه راحت تر حرف بزنم  من خیلی حس تنهایی بهم دست میده و این اذیتم میکنه  خدایا خودت تنهام نزار
بنام خدا
دیشب باز باهات حرف زدم واقعا تلگرام خوبه .دیگه میتونم باهات حرف بزنم یه هفته است عوض شدی باز شدی مثل سابق.البته چشم نخوری ان شالله .دیروز باز درمورد آینده حرف زدیم اینكه چیا دوست داری ومهمتراز همه وقتي فهمیدم نسبت بهم غیرت دادي خیلی خوشحال شدم وقتي فهمیدم میخوای نسبت بتو بی تفاوت نباشم خوشحالترشدم.وقتي باز مثل قبل گفتی دوست دارم انگاردنیا رو بهم دادن .وقتي فكرمیكنم میبینم ازعشق تو شدم یه دختر 18 ساله كه همش میخواد عاشقي كنه درسته می
من دلم تنگ شده فاجعه را ميفهمي
عمق دلتنگی و این حال مرا ميفهمي
چون درختی که بریزد همه ی بار و برش
شده ام مضحکه ی صاعقه ها ميفهمي
رو به موتم،همه اینگونه به من خیره شدند
منم آن روح سراسیمه رها ميفهمي
قهر تو برده مرا تا درکاتی دیگر
شده ام کافر و مغضوب خدا ميفهمي
گر خداوند بپرسد که چه می خواهی تو
من بگویم که تو را باز ترا ميفهمي 
 
من دلم تنگ شده ،فاجعه را ميفهمي ؟!
عمق دلتنگی و این حال مرا ميفهمي؟ 
 
چون درختی که بریزد همه ی بار و برش
شده ام مضحکه ی صاعقه ها ،ميفهمي؟
 
رو به موتم همه اینگونه به من خیره شدند
منم آن روح سراسیمه رها ،ميفهمي ؟
 
قهر تو برده مرا تا درکاتی دیگر
شده ام کافر و مغضوب خدا، ميفهمي ؟
 
گر خداوند بپرسد که چه می خواهی تو
من بگویم که تو را، باز ترا ميفهمي ...؟
 

♥میدونے؟؟♥ ♥رژ رنـــــگـے زدن خیلی قشنگه...♥ ♥اماقشنگه واسه وقتے که عشقت بخواد لباتـــــ رو ببوســـــه♥ ♥پیرهن کوتاه عــروسـکے پوشیدن خیلے قشنگه♥ ♥اماوقتے عشقت ازبیرون میاد وخستست وبادیدنت تواون لباس♥ ♥خستگے یادش میره...♥ ♥موهاے بلند قشنگه...♥ ♥وقتےقراره عشقت نازشون کنه وببوسه...♥ ♥قشنگه که خودتولوس کنی ودلبرے کردنوبلد باشے...♥ ♥فقط یادت باشه براے عشقت کسے که بهش تعلق دارے♥ ♥نه همه ے پسراے دورت♥ ♥ســـــلامتے هــــمه دخترایــ
 
فائزه گفت برای من و این روز:وقتي كه داشت این همه دانه های برف به زمین می نشست ، وقتي تو داشتی بادكنك های سفید و صورتی می بستی به تختش، وقتي موهایت را این همه با عشق تاب داده بودی دو طرف گوشهایت و پرنده های طلایی از دستان پر مهرت آویزان بودند، وقتي می خندیدی و خنده های قشنگت بدون رژلبت باز هم  زیبا بود،وقتي این همه حالت خوب است و عاشقي،عمه شدی.دوستت دارم و تبریك به خاطر به دنیا آمدن دختری كه تو عمه اش هستی❤️نوزده بهمن یكهزار وسیصد و نود و چهار
صورتش را دردستانم میگیرم و از زوایای مختلف نگاهش میکنم ناخودآگاه آدم را میکشد سمت خودش یک جادوی خاص دارد چشمانش را می گویم...میخندم و تعجب می کند شاید اوهم فکر کند عقلش  پاره سنگ برمیدارد  آرام میبوسمش و میگویم چشمانت را ببند و دستانت را بده جلو بی درنگ گوش میکند آدامسش را میگذارم در دستش هرچه سعی میکنم صدایش را بشنوم ولی طبق معمول میخواهد با چشمانش  با من حرف بزند به دوستانش نگاه میکند یادم می آید وقت کودکی اش را گرفتم در گوشش میگویم به دوست
خیلی قشنگه نه؟
به نظرتون واقعا سرش کرده؟
دلم می خواد با نویسنده ی هری پاتر حرف بزنم!می دونستین معتقده کسانی که به خدا اعتقاد ندارن هم می تونن خوب زندگی بکنن؟باهاش موافقم  ولی احتمالا همون فردی که بدون اعتقاد به خدا خوب و شرافت مندانه زندگی کرده انتخلبش می کنه.
دیشب تو عروسی این اهنگه پخش شد . من اصلا از این آهنگا گوش نمیدم . اصلا ابی نمیدونم کی هست :| بقول بابام هرچی آهنگه خواب آوره تو گوشیه توء . دیشب برا بابام اهنگ گذاشتم ک توی مسیر حوصله اش سر نره و خوابش نگیره خدایی نکرده . هیچکدوم براش جالب نبود فقط سنگ دل شجریان رو ک شنید گفت زیادش کن . اخی سلیقه بابامو فهمیدم .
 
اینو داشتم میگفتم براتون . تو عروسی این آهنگه از ابی پخش شد و من فقط تیکه ی " دل تو نرم تر از صبح پرند " رو توی ذلنم نگه داشتم که دانلودش کنم .

سلام 
به کسی که یاد چشماش کل خستگی رو از بدنم در میکنه 
حسین عزیزم دارم به اولین روزی که همو دیدیم فک.میکنم .....
قشنگ بود 
دلم.میخواست اون اتفاق هر روز صبح موقع بیدار از خواب وقتي که رو به روی هم خوابیدیم رخ میداد
تصورش رو بکن هر روز صبح با اون نگاه با اون حس بیدار بشیم 
تکرارش قشنگه ......
فکرش رو بکن وقتي با هم میریم یه جای مهمونی یهو نگاهموم به هم گره بخوره ........
.
 
 
 
 کاش این اتفاقا زود رخ بده .......
دلم.تنگ شده 
خدایا کمک کن .......صبر بده ......ناامیدم

M

میخوام از عشقم براتون بگم از ابجیم از زندگیم کسی که امید زندگیمه وقتي هست دنیام قشنگه زندگیم با اون رنگ خوشی گرفته و من این زندگی خوبو مدیون اونم که لبخند به من هدیه کرده کسی که با نگاهش آرامش احساس میکنم ابجی مژگانم عاشقتم تا آخر عمر 
عشق ، حذفِ کاملِ فاصله را درخواست میکند اما این به مفهومِ لزومِ شباهت میانِ دو نیمه ی سیب نیست. عشق نافیِ شباهت است ، شباهت ، پایانِ عشق ...
+ یک عاشقانه ی آرام - نادر ابراهیمی
+ یکسان بودن به معنیِ تفاهم نیست ... وقتي با همه ی تفاوت ها کنار اومدیم و تونستیم بپذیریم یک آدمی که سلیقه و علایقش با ما فرق میکنه هم حقِ زندگی و اظهار نظر داره وَ خواسته هاش رو بر خواسته های خودمون ترجیح داديم ، اونوقتِ که میتونیم دم از عشق و عاشقي و تفاهم و حتی خوشبختی بزنی

:) Study hard till you'll be a great psychologist 
حرف سپیده رو یادم نمیره.. "همه چیز به اراده ی خودت بستگی داره"
این جمله یه حس قدرتی بهم میده... یه واقعیت قشنگه...شاید حالا...و وقتي تلاش کنم بعدها هم!
تهران و شهید بهشتی قبول شدن شوخی نیست!  آی نو...
پس چرااااا تا الان بیدارم؟ :|
... ....من تیکه های از رمان رو خوندم قشنگه توصیه میکنم دانلود کنید....از زبان خود دختره هم هست و راوی نداره رمان جالبیه و همینطور دختره و اینکه خیلی بی اعصابه ...قشنگه.....
نام:لپ های خیس و صورتی..(جلد اول)
نویسنده:آیه
صفحات:206
خلاصه ی داستان:داستان یه دختر بدبخته دبیرستانیه… بدبخت میگم یعنی واقعا بدبخت… در حد بیخانمان های زلزله پاکستان …
... ....من تیکه های از رمان رو خوندم قشنگه توصیه میکنم دانلود کنید....از زبان خود دختره هم هست و راوی نداره رمان جالب
سه تا برادر می خواستن مرغداری بزنن یکی شون لجباز بوده بهش می گن: تو شریک نیستی!
میگه: به ارواح عمه اگه شریکم نکنین پرورش روباه میزنم بغلش .
.
.
.
علت طولانی بودن صحبت خانم ها : حنانه رو میشناسی خواهر فاطمه دختر خاله نوره که میشه زن پدر شوهر مریم دختر نسرین خواهر محمد پسر اشرف همسایه سپیده دختر منیره ! نه نمیشناسمش…!! ای بابا حنانه که دیدیمش تو عروسی ندا دختر محمد که باباش میشه دایی منیره و خواهرش پسر عمشونو گرفته مادربزرگش و مادربزگ ساره دختر کلث
حس قشنگیه
 
یکی نگرانت باشه،
 
یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده.
سعی کنه ناراحتت نکنه،
 
حس قشنگیه …
 
وقتي ازش جدا میشی:اس ام اس بده
 
عزیز دلم رسید؟
 
قشنگه: یهو بغلت کنه،
یهو . . . تو ی جمع .. در گوشت بگه دوست دارم،
 
بگه که حواسم بهت هست.
 
حس قشنگیه ازت حمایت کنه،وقتي حق با تو نیست …
 
آره …
دوست داشتن همیشه زیباست....F&Z
 
جلسه نهم مشاوره بود. البومی که برای نقاشیام درست کرده بودم با سی چهل تا از نقاشیامو به در خواست خودش بهش دادم که ببینه. و البته دو نمونه از شعرام. و تا دو هفته  خودش نگهشون داشت.  ازشون تعریف میکرد خصوصا از نقاشیام.البته ببیشتر نقاشی کودکانن.  میگفت چرا از این استعدادت استفاده نمیکنی. میگفت  انقد قشنگه که ازشون عکس گرفتم یاد گاری داشته باشم مشکلی که نداره؟ گفتم نه اصلاو اتفاقا خیلی ام خوشم اومد.
چنتا از نقاشیامو تو ادامه مطلب اوردم.البته رمزد
عشق همیشه بودن نیستن
بعضی عشق ها رو باید تصور کرد!
 تصورش هم قشنگه :)
مثلا تصور تو
اینجا
کنار من :)
نیمه پرش اینکه سلامتی
نفس میکشی
این قشنگه دیگه
مگه نه؟
دوری
ندیدن
نشنیدن
حتی دوس نداشتنات
قابل تحمله
اما ناراحت بودنت...
 
 
بدون مخاطب*
 
 
غم نشسته بر دلم ز اشک و شور عاشقي 
هِق هِقه ی قلم بُوَد ز هور و شور عاشقي
ریخت ز من طراوتی به سطح دلنوازجان
تاخت دلم به هر طرف زِ نور و شور عاشقي
زِ راه و رسم عشق مپرس که آتش است در آن نشان
که هستیم به سوخت همی ز نور و سور عاشقي
ز برگ دفترم بپرس سکوت و راز عاشقي
که دفترم شکفته شد به شور و  زور عاشقي
زمانه را ببین که هست نقش فراق دست او
ز هر کجا به چشم رسد رنگِ صبور عاشقي
تلخترین جسارت است کشتن دل به مقصدی
دست زمانه را ببین قاتل نور عاشقي
جان گداخت
من عاشق این اهنگم هر سری که گوشش میکنم...ارامش خاصی پیدا میکنم حالا شما...معنی این این اهنگ رو بدونید...خیلی قشنگه.....
انسان دعاها میکند...
برای یک زندگی شاد....
همه جا ارامش وقتي تو باشی....
نباشی میسوزد درونم...
خیلی شکر.هزار شکر..کسی که تو رو به من داد....
ننویسد روز را بدون تو.تو سرنوشتم...
دست هایمان یکی.قلبهایمان یکی...
ن کوه ها نه دریاها.....
مانع عشقمان نباشند...
این اهنگ واسه تنها صاحب قلبم...
یار همیشگی ام...
واسه همسرم....
بهار تویی....
برام لبخند تو بهشته
 
 
 
پسره به مادرش گفت با این قیافه ترسناكت چرا اومدی مدرسه؟ مادر گفت غذاتو نبرده بودی،نمیخواستم گرسنه بمونی.پسر گفت ای كاش نمیومدی تا باعث خجالت و شرمندگی من نشی... همیشه از چهره مادرش با یک چشم خجالت میکشید.. چندسال بعد پسر در 1شهر دیگه دانشگاه قبول شد و همون جا کار پیدا کرد و ازدواج كرد و بچه دار شد. خبر به گوش مادر رسید .مادر گفت بیا تا عروس و نوه هامو ببینم.اما پسر میترسید که زنش و بچش از دیدن پیرزن یه چشم بترسن.. چند سال بعد به پسره خبر دادن م
نشسته اند روبروی من چنان مشغول خواندن هستند که انگار هیچ کار دیگری ندارند. سرشان را به سمت هم خم کرده اند و کتاب را مقابلشان گرفته اند بیشتر از آنکه به جلد کتاب نگاه کنم دارم صورتشان را واکاوی می کنم!
گاهی اخم ، گاهی لبخند و گاهی هم لبی که گزیده می شود. البته این غیر از مواقعی است که با ذوق یک وااای می کشند.
کتاب قرمز قطع پالتویی که اسمش " اینک شوکران " است.
طاقت نمی آورم و می گویم : معلومه که خیلی قشنگه. 4جفت چشم باهم نگاهشان به من می افتد. حواسشان ا
خوشا خوابی که به ز بیداریست...
عشقم بعداز مدتها اومد به خوابم...شاد و سلامت...
دیگه بیمار نبود...در همین ساختمونی که زندگی میکنم اومده بود...
واحد بغلیمون  طبقهٔ اول حیاطشونو پر از درخت و گل و گیاه کردن...
مثله جنگله...بابا از طبقه ی اول ساختمون خودمون نگاه میکرد میگفت عجب جاییه...
گفتم بابا بیا بریم از طبقه ی بالا ببین....
رفتیم واحدهای دیگه راضی نمیشدم تا اینکه طبقه ی چهارم ایستادیم تو تراس ...
بابا چقدر دوست داشت میگفت خیلی قشنگه..
قربونت برم الهی قشن
من نیمه شبها كه میشود 
بغض خفه ام می كند
وقتي كسی می گوید " شام خوردم"، بغض خفه ام می كند 
وقتي لاك میزنم ، بغض خفه ام می كند 
وقتي ظهر میشود ١٢...١...٢.... ، بغض خفه ام می كند
وقتي گردنم توی ماشین درد میگیرد ، بغض خفه ام می كند
وقتي ٥ صبح از خواب میپرم ، بغض خفه ام می كند 
آخ.... وقتي زیبا میشوم بغض خفه ام می كند 
ماه را كه میبینم .... می خواهم بمیرم
 
تو حالت چطور است؟
من نیمه شبها كه میشود 
بغض خفه ام می كند
وقتي كسی می گوید " شام خوردم"، بغض خفه ام می كند 
وقتي لاك میزنم ، بغض خفه ام می كند 
وقتي ظهر میشود ١٢...١...٢.... ، بغض خفه ام می كند
وقتي گردنم توی ماشین درد میگیرد ، بغض خفه ام می كند
وقتي ٥ صبح از خواب میپرم ، بغض خفه ام می كند 
آخ.... وقتي زیبا میشوم بغض خفه ام می كند 
ماه را كه میبینم .... می خواهم بمیرم
 
تو حالت چطور است؟
من نیمه شبها كه میشود 
بغض خفه ام می كند
وقتي كسی می گوید " شام خوردم"، بغض خفه ام می كند 
وقتي لاك میزنم ، بغض خفه ام می كند 
وقتي ظهر میشود ١٢...١...٢.... ، بغض خفه ام می كند
وقتي گردنم توی ماشین درد میگیرد ، بغض خفه ام می كند
وقتي ٥ صبح از خواب میپرم ، بغض خفه ام می كند 
آخ.... وقتي زیبا میشوم بغض خفه ام می كند 
ماه را كه میبینم .... می خواهم بمیرم
 
تو حالت چطور است؟
دنیارو میبینی؟؟ ی روز بر میگردی ب گذشته... اون قدیما..  انگار فیلمه. ی سنگینی تو قلب. ی فشار...ولی قشنگه برات. نمیدونم کسی این حسو داره یا ن... ی حس سنگینی. ی بغض ی خفه گی... نمیدونم... میخوام رگ های بسته شدمو باز کنم... راهشو با تیغ باز کنم... هی...
 

وقتي ناراحتی،میگن خدا اون بالا هست...
وقتي نا امیدی،میگن امیدت به خدا باشه
وقتي مسافری،میگن خدا پشت و پناهت
وقتي مظلوم واقع باشی،میگن خدا جای حق نشسته
وقتي گرفتاری،میگن خدا همه چیو درست میکنه
وقتي هدفی تو دلت داری،میگن از تو حرکت از خدا برکت
پس وقتي خدا حواسش به همه و همه چی هست..دیگه غصه چرا؟؟
 
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها